Standardowe wizytówki, Jednostronny, Kreda mat 350 g, Brak, Drukowanie za 5 dni

Wizytówka to nośnik informacji i ważny instrument reklamowy. Pozwala ona przedstawić swoją osobę, a także swoją firmę z jak najlepszej strony i zaprezentować ją szerokiemu gronu odbiorców. Dlatego do jej wyboru należy podejść ze szczególną uwagą i rozwagą.